Wymiary ochronne

 

 §6. Niedozwolony jest połów ryb i raków, których długość mierzona od początku głowy do najdalszego krańca płetwy albo tarczy ogonowej nie przekracza wymiaru ochronnego, który wynosi dla:

1)  bolenia (Aspius aspius L.)  40 cm;

2)  brzanki (Barbus petenyi Heckel)  20 cm;

3)  brzany (Barbus barbus L.)  40 cm;

4)  brzany karpackiej (Barbus cyclolepis Heckel)  20 cm;

5)  certy (Vimba vimba L.)  30 cm:

6)  głowacicy (Ruchu hucho L.)  70 cm;

7)  jazia (Leuciscus idus L.)  25 cm;

8)  jelca (Leuciscus leuciscus L.)  15 cm;

9)  klenia (Leuciscus cephalus L.)  25 cm;

10)  lina (Tinta tinta L.)  25 cm;

11)  lipienia (Thymallus thymallus L.)  30 cm;

12)  łososia (Salino salar L.)  35 cm; 

13) 6)  miętusa (Lota lota L.):

  1. w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi  30 cm,
  2. w pozostałych wodach  25 cm;

14)  pstrąga potokowego (Salmo trutta m. firio L.):

  1. w rzece Wiśle i jej dopływach od jej źródeł do ujścia rzeki San oraz w rzece San i jej dopływach 25 cm,
  2. w rzece Odrze i jej dopływach od granicy państwowej z Republiką Czeską do ujścia rzeki Bystrzycy oraz w rzece Bystrzycy i jej dopływach 25 cm,
  3. w pozostałych wodach 30 cm;

15)  rozpióra (Abramis ballerus L.)  25 cm;

16)  sandacza (Stizostedion lucioperca L.)   45 cm;

17)  sapy (Abramis sapa Pallas)  25 cm;

18)  siei (Coregonus lavaretus L.)  35 cm;

19)  sielawy (Coregonus albula L.)  18 cm;

20)  suma (Silurus glanis L.)  70 cm:

21)  szczupaka (Esox lucius L.)  45 cm:

22)  świnki (Chondrostoma nasus L.)  25 cm;

23)  troci (Salmo trułta m. trutki L.)  35 cm;

24)  troci jeziorowej (Salmo trutta m. lacustris L.)  50 cm;

25)7)  węgorza (Anguilla anguilla L.)  50 cm;

26)  wzdręgi (Scardinius erythropluhalmus L.) 15 cm;

27)  raka błotnego (Pontastacus leptodactylus Esch.) 10 cm;

28)  raka szlachetnego (Astacus astacus Esch.):

  1. samicy 12 cm,
  2. samca 10 cm.