Okres ochronny 1 stycznia - 31 maja
Wymiar ochronny do 70 cm
Limit ilościowy 4 szt. (łącznie z węgorzem, boleniem, sandaczem, szczupakiem) 
limit ilościowy złowionych ryb nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby a łączna ilość złowionych ryb innych nie wymienionych gatunków nie może przekroczyć 5kg w ciągu doby.

sum