Okres ochronny   1 grudnia - 31 marca
Wymiar ochronny   do 50 cm
Limit ilościowy   2 szt. w ciągu doby                                                                                                                                                                                                                                                                              

węgorz