Wymiar ochronny do 25 cm
Limit ilościowy 10 szt. (łącznie z jaziem i leszczem) 
limit ilościowy złowionych ryb nie może przekroczyć 10 szt. w ciągu doby a łączna ilość złowionych ryb innych nie wymienionych gatunków nie może przekroczyć 5kg w ciągu doby.

kleń